Motstandsmann hedres med egen pris

Onsdag var det 75 år siden biskop Arne Fjellbus dramatiske protest mot Quislings totalitære nazistyre. Nå får han en pris oppkalt etter seg.

Folkemengder utenfor Nidarosdomen
Foto: Svein Andresen / Trondheim byarkiv

Det var 1. februar i 1942 at nazistyret ville holde en markering av at Quisling var innsatt som ministerpresident ved å innta menighetens gudstjeneste i Trondheim. Biskop Arne Fjellbu reagerte da med å flytte den vanlige gudstjenesten frem til klokken 14, slik at nazistene kunne få holde sin markering klokken 11 – uten han selv som domprost.

Flere tusen mennesker møtte opp til Fjellbus gudstjeneste klokken 14. Og da politiet nektet folk å gå inn i kirken, svarte folkemengden med å synge salmer utenfor.

Oppretter pris i hans navn

Tor Singsås

Biskop Tor Singsås.

Foto: Ristin Persson / NRK

Historien om Arne Fjellbu er kjent, men nå har Nidaros bispedømmeråd opprettet en pris i hans navn for å hedre hans minne, hans mot og hans klarsyn i møte med en totalitær ideologi og en brutal og hensynsløs statsmakt.

Hvem får prisen?

– Det gjenstår å se. Begrunnelsen for prisen sier at den skal gå til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som viser en årvåkenhet og en handlingskraft i form av kristne og humanistiske verdier, sier biskop Tor Singsås.

Ikke ment som glorifisering

Håkon Bleken

Maler Håkon Bleken med sin illustrasjon av denne vinterdagen i 1942.

Foto: Jan Ravnestad / NRK

Prisen skal utdeles hvert tredje år, og Singsås ønsker at denne prisen kan bli en påminnelse om at vi må ha en bevissthet rundt kristne verdier. Han trekker frem at det ikke er en glorifisering som bare skal hedre de som sto på riktig side.

– Det handler ikke om hvem som vant krigen, men om hvem som turte å stå opp for sine verdier om rettferdighet og likeverd, forklarer han.