Motorsykkel påkjørt

  • Ingen trafikkproblemer ved Klett

    Ifølge vegvesenet skal det ikke være trafikkproblemer som følge av ulykken ved Klett. Politiet har foreløpige opplysninger om at ulykken skyldes at en bilfører ikke har overholdt vikeplikten.