NRK Meny
Normal

Motiverte asylsøkere i supermottak

Det nye integreringsmottaket i Steinkjer har fått sine første beboerne. Dette er ett av fem såkalte supermottak i landet, hvor målet er rask integrering i samfunnet.

Rajai awad Aljamous og Adel Showaya.

Rajai og Adel har fremtidsplanene klare. Begge ønsker å ta høyere utdanning.

Foto: Marit Langseth / NRK

Supermottakene gir et heltidstilbud, som blant annet innebærer norskopplæring og karriereveiledning. Asylsøkeren inngår en kontrakt med kommunen, og denne må overholdes for å beholde plassen.

I Steinkjer er så langt 10 beboere på plass, men mottaket har plass til 75.

– Det er viktig å raskt få skolegang, arbeid, samfunnskunnskap og integrering i det norske samfunnet, sier Adel Showaya fra Libya og Rajai awad Aljamous fra Syria, som allerede har fått oppholdstillatelse.

Stiller krav til beboerne

Birigtte Hopstad

UDIs Birgitte Hopstad understreker at også beboere i ordinære mottak har tilbud, og vil ikke kalle de nye integreringsmottakene elitemottak.

Foto: Marit Langseth / NRK

Ikke alle asylsøkere får plass på slike mottak, forteller mottaksleder Vegard Austmo.

– Det viktigste kriteriet er at personen har fått, eller med stor sannsynlighet får, opphold i Norge. Det andre er at vedkommende er motivert og har lyst til å starte tidligere med det som forventes, knyttet til en normal arbeidsdag.

Austmo sier det stilles krav til de som tas opp i programmet.

– Samtidig opplever jeg at mange beboere virkelig har lyst til dette. De er motiverte, de har en drøm, og det å lære seg språket og kulturen er en del av asylprosessen vi må ta på alvor. Ideelt sett skulle kanskje dette vært måten å drive mottak på for alle.

Slik er det imidlertid ikke, og noen mener supermottakene fører til forskjellsbehandling av asylsøkere.

– At dette kan kalles elitemottak er jeg usikker på. Dette er et forsøksprosjekt hvor man prøver å få til raskere integrering, noe som er ønsket av regjeringen, sier rådgiver i UDI Birgitte Hopstad.

Samsom Zevay, Rajai awad Aljamous og Adel Showaya.

Tolken Samsom Zevay og beboerne Rajai awad Aljamous og Adel Showaya deltok på kick-off for supermottaket i Steinkjer denne uka.

Foto: Marit Langseth / NRK

Adel og Rajai har planene klare

Integreringsmottaket i Steinkjer er et samarbeid mellom flere instanser, som alle møttes til kick-off denne uka.

– Målet i dag er at vi skal tenke best mulig integrering. Da er det viktig at alle involverte aktører lærer hverandre å kjenne. Jo mer vi vet om hverandre, jo bedre tilbud kan vi gi den enkelte asylsøker, som skal bli et gangs menneske ute i det norske samfunnet, sier mottaksleder Austmo.

Adel Showaya og Rajai awad Aljamous jobbet som henholdsvis oljeingeniør og tele-og kommunikasjonsingeniør i hjemlandet. De vet begge hva de ønsker å få ut av oppholdet på supermottaket.

– Jeg ønsker å bli lærer. Men først må jeg bli ferdig med skolen og se hvilke muligheter som finnes, sier Adel.

– Jeg ønsker å gå på universitetet og deretter jobbe som teleingeniør, slik jeg gjorde i hjemlandet, sier Rajai.