Motiverer unge til å lære realfag

Nesten 200 realfagstudenter ønsket å spre realfagsglede til ungdom. 23 av dem har nå blitt mentorer, og etter en liten forsinkelse på grunn av lærerstreiken, er de nå klare for å dele sin kunnskap.

Sigrid Rønneberg, mentor i ENT3R

Sigrid Rønneberg, mentor i ENT3R, gjør sitt for å motivere.

Foto: ENT3R

– Realfag er kult, sier Sigrid Rønneberg.

Hun er en av ildsjelene i ENT3R i Trondheim.

ENT3R drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. De finnes flere steder i landet.

– Vi er midt i rekrutteringsarbeidet nå, sier hun.

En vinn-vinn-situasjon

Ideen er å gi elever på videregående, i tillegg til 10. trinn på grunnskolen, økt mestringsfølelse i disse fagene.

ENT3R tilbyr leksehjelp og de arrangerer elevkvelder med folk som arbeider innenfor disse fagene for å gi et bilde av yrkesmulighetene.

– Og vi kan hjelpe dem som ikke får støtte til leksene hjemme og gi ekstrautfordringer til dem som synes det er for lett. Vi prøver å gi realfagene et perspektiv, det vil si at vi viser hva det kan brukes til i yrkeslivet og ellers.

Ada Jervell tester om brua holder

Ada Louise Heyerdal Jervell viser realfag i praksis.

Foto: ENT3R

Og det hjelper

Rønneberg er ikke i tvil om at de når fram.

– Jeg møter tidligere elever som har fått hjelp av oss som nye studenter i realfag året etterpå, og søkninga til realfag har økt, sier hun.

– Det er helt utrolig. Bare opplevelsen av å se at elevene utvikler seg, å merke at det du sier hjelper, at de plutselig forstår noe nytt, at det går opp et lys for dem, ja det er motiverende.

Og det gir mer enn en god følelse. Erfaring som mentor er en god ting også på CV-en i framtidige jobbsøknader og jobbintervju.

– Det er jeg ikke i tvil om.

Stor interesse

Og realfagstudentene er interessert.

– Ved siste opptak var det nesten 200 søkere på 24 mentorplasser her i Trondheim.

Interessen fra skolene er også stor, selv om lærerstreiken førte til en forsinkelse i kontaktarbeidet med skolene.

ETE3R tester realfag

De prøver å teste hvor mye en båt laget av grillspyd og gaffateip tåler. Mentorene er Anne Wessel Ihle og Siri Kildal Hansen.

Foto: ENT3R

– Men vi er godt i gang nå. De første timene med elever og mentorer starter neste uke.

Positiv undersøkelse

– Dette er et nasjonalt tilbud og det var et prøveprosjekt som blir videreført ganske enkelt fordi det har effekt, sier Rønneberg.

Høsten 2013 ble det gjennomført en elevundersøkelse som viste at 74 prosent av deltakerne har fått merkbart bedre selvtillit, 74 prosent var litt inspirert til å studere realfag eller teknologi, 93 prosent var tilfredse med ENT3R og 96 prosent var fornøyd med mentoren sin.