NRK Meny
Normal

Moskusen lever farlig

Aldri før har det vært mer moskus på Dovre enn nå.

Moskus på Dovre

Aldri før har det vært flere moskus på Dovrefjell, selv om 22 dyr har gått bort i 2010.

Foto: Roar Hansen

– Terskelen for å ta ut nærgående dyr er lav, sier Bjørn Rangbru, rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Adresseavisen.

I 2006 døde 71 moskuser etter et lungebetennelse-utbrudd, men nå ser det ut til at de vokser i antall igjen. Før årets kalving ble det registrert 226 dyr på Dovrefjell, skriver avisa.

Voksende stamme

Dyrene har blitt en betydelig turistattraksjon og stammen samlet sett er trolig rundt 250 dyr. Aldri før har det vært flere moskus på Dovrefjell, selv om 22 dyr har gått bort i 2010.

– Vi er våkne i forhold til hva en voksende moskusstamme kan medføre. I år har vi hatt mange situasjoner der dyr har kommet ned i bebygde områder og blitt nærgående, så vi følger utviklingen tett, sier Rangbru

I 2010 ble elleve moskuser avlivet fordi de kom for nært bebygde områder, ni ble påkjørt av tog, mens to andre ble funnet døde.

Søker til nye områder

Ifølge forvaltningsplanen kan ikke moskusen etablere seg på helårsbasis utenfor det definerte kjerneområdet. Men fire – fem moskus har trekt ut av området på 340 kilometer, hvorav mesteparten ligger i Oppdal kommune, og har i de siste årene hatt tilhold i Sunndalsfjella.

– Vi har startet diskusjonene om hva vi skal gjøre med dyra som på nytt overvintrer i Sunndalsfjella. Vi har hatt en god prosess, og utgangspunktet vårt et å se på mulighetene for å ta ut dyra, noe som er i tråd med forvaltningsplanene, sier Rangbru til Adresseavisen.

Nylig ble fire-fem eksemplarer av urtidsdyret observert ved fjellet Råstu i Sunndalsfjella, ikke langt unna hyttedalen Grøndalen.

Ifølge Adresseavisen vil moskusdyrene som overvintrer utenfor kjerneområdet i Sunndalsfjella trolig bli skutt.

Årlig telling

I den siste forvaltningsplanen for moskusstammen fastsettes ikke noe bestemt øvre bestandstall for dyrene på Dovrefjell, men at det gjennomføres en årlig telling av stammen samt at moskus som volder fare for personsikkerhet skal som hovedregel avlives etter vedtak av fylkesmennene, skriver Adresseavisen.