Mor drikker mer

Unger ser oftere enn før sine foreldre berusa.

Rødvin
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har foregått i tre omganger. Undersøkelsen regnes som verdens største undersøkelse av en befolkningsgruppe. HUNT3 ble gjennomført i 2008, HUNT2 ble gjennomført midt på 90-tallet.

Kvinner drikker 35 prosent mer

Hovedtrekk fra resultatene etter HUNT-undersøkelsene:

  • Alkoholforbruket går opp, noe som fører til at flere får alkoholproblemer.
  • Økningen i totalforbruket skyldes mest sannsynlig at voksne over 40 år drikker mer vin.
  • Kvinner drikker 35 prosent mer nå enn på midten av 90- tallet; menn drikker 23 prosent mer.

Trønderske alkoholvaner granskes. HUNT-resultatene viser at kvinner drikker 35 prosent mer alkohol nå enn midt på 1990-tallet.

Vinforbruk blant kvinner

Vinforbruk blant kvinner
Foto: HUNT

Grete Bratberg er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU/HUNT, og har i flere år forsket på alkoholvaner blant folk.

- Vi vet at når forbruket stiger så kraftig som det har gjort nå så vet vi at antallet storforbrukere også stiger. Flere drikker på en problematisk måte, så dette er dramatisk, sier Bratberg.

Kvinner med problematisk drikkemønster

HUNT

Menn drikker 23 prosent mer

HUNT-resultatene viser at mens alkoholforbruk har økt med 23 prosent i det samme tidsrommet. Bratberg sier dette utvilsomt har sammenheng med at folk har fått bedre råd og at det har blitt betydelig flrere utsalg. Hun mener også at det norske folk har endret normene, og at dette skyldes at vi reiser mer enn tidligere.

- Folk drikker adskillig oftere enn før, og særlig vin, sier Bratberg. Mange bruker alkohol som et middel til å slappe av, en form for selvmedisinering. Bratberg sier at for de aller fleste går dette bra, men hun framhever at man bør tenke gjennom når og hvor ofte man drikker og hvorfor man gjør det.

Rollemodeller

Foreldre som drikker sender tydelige signaler til sine barn. De er rollemodeller og det er klar sammenheng mellom foreldres alkoholbruk og barns alkoholbruk.

- Barn som ser foreldrene i rus føler en stor utrygghet og uforutsigbarhet, sier Bratberg.

HUNT 3
Foto: HUNT 3