Møkk kan bli gullgruve

58 bønder i Ørland og Bjugn har gått sammen og danna det nye samvirket Biogass Fosen.

Kumøkk
Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Sammen med Fosenkraft har bøndene også danna et driftsselskap som skal lage gass av kumøkk.

Anlegget på Ørlandet vil bli det første i sitt slag i Norge. Gründerne begynner for alvor å tro på prosjektet.


- Bygging av fabrikken er den minste utfordringa. Nå jobber vi opp mot politikerne for å få i gang tilskuddsordninger på lik linje som de har i Europa, seier styreleder Olaf Einar Vik.

I møte med departementet

Gasskameratene i Ørland og Bjugn var i går i møte med miljøverndepartementet for å få fram sitt syn.

- Vi står i stargropa med å starte bygginga, men vi mangler den utløsende faktoren for at vi skal få til lønnsom drift, sier Vik.

I Tyskland får bøndene en krone og nitti øre i tilskudd per kilowatt-time, så sant de bruker kumøkk som råstoff.

Når kumøkka har gitt fra seg gassen får bøndene den tilbake i foredlet stand - mye reinere, luktfri og mer effektiv.

Her er det med andre ord snakk om flere gevinster, og det er dette samvirket på Ørlandet forsøker å få gehør for hos politikerne.

- Politikerne er i utgangspunktet enige med oss. Det vi prøver på nå er å få politikerne til å handle, og ikke bare komme med fagre ord, sier Olaf Einar Vik.

Kumøkk
Foto: Mette Moslet / NRK