Mobbing er også de voksnes ansvar

En landsomfattende kampanje skal forebygge mobbing blant barn. I år står de voksnes rolle i fokus.

Lærer Ketil Grande står med megafonen i hånden. Han forsøker å organisere en ring der alle på skolen holder hender for å markere avslutningen av årets antimobbeuke ved Byafossen skole i Steinkjer.

Manifest mot mobbing

Det er spesielt lærerne som har fått et ekstra ansvar denne uken. Kampanjen setter nemlig fokus på hvilket ansvar de voksne har for at alle barn skal bli inkludert.

– Vi har jobbet med vennskap i nesten alle fagene, forteller Grande til NRK.

Denne uken har de jobbet med å styrke samholdet på skolen, slik at barna kan få flere venner.

" Voksne skaper vennskap sammen" er et landsomfattende kampanjeuke i regi av en samarbeidsavtale kalt Manifest mot mobbing. Det var daværende statsminister Kjell Magne Bondevik, som i sin tid signerte det aller første mobbemanifestet i 2002.

Hemmelig venn

Denne uken har alle barna på Byafossen skole fått en hemmelig venn de skal gjøre noe fint for. Barna har gitt hverandre ros, og det har vært mye sang og dans.

Det var bevisste femte og sjuendeklassinger NRK møtte på Byafossen skole. Alle er enig i at mobbing er en dum ting. Hvis noen blir mobbet er det viktig å gi beskjed til de voksne, sier de.