Mistenker ruskjøring

Bilen som kjørte inn i buss var ved St.Olavs Hospital, og ikke Okstadbakken. Politiet opplyser at kvinnelig fører er ruspåvirket, og tas inn for blodprøve