Mistanke om ruskjøring

I Levanger er den ene sjåføren som var involvert i kollisjonen på E6 i Vuddudalen, mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Den andre sjåføren slapp uskadd fra ulykken, melder politiet.