Mistanke om ruskjøring

En bilfører på Flatåsen i Trondheim er mistenkt for ruskjøring. Han ble stanset av UP og blir tatt med for blodprøvetaking.