Mistanke om kugalskap i Trøndelag

En rutinemessig prøve av ei ku i Nord-Trøndelag har gitt indikasjoner på mulig BSE, også kjent som kugalskap, opplyser Mattilsynet.

Kugalskap i Storbritannia i 1997

KUGALSKAP: – Mange vil nok huske utbruddet i England på 1990-tallet (bildet), men dette er av en helt annen skala. Vi håndterer dette i henhold til fastlagte rutiner, og har lave skuldre, sier Solfrid Åmdal, leder seksjon landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet.

Foto: MICHAEL CRABTREE / REUTERS

– Vi har en mistanke om BSE, altså kugalskap. Mistanken har vi fått fordi vi tar ut prøver i et overvåkningsprogram. Her har vi en prøve som i de første analysene kan være positiv. Da går vi ut med det, sier Solfrid Åmdal, leder seksjon landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet, til NRK tirsdag kveld.

Veterinærinstituttet analyserer nå flere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Mattilsynet får nye prøvesvar onsdag.

Solfrid Åmdal

ANALYSERER: – Veterinærinstituttet analyserer nå flere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken, sier Solfrid Åmdal, leder seksjon landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet.

Foto: Stein Anders Larsen/Mattilsynet

Funnet er gjort på en vanlig gård med storfekjøttproduksjon, opplyser Åmdal. Mattilsynet går ikke ut med flere detaljer om hvor funnet er gjort, av hensyn til gården.

Smitter gjennom fôret

Den klassiske formen for kugalskap smitter ikke fra dyr til dyr. Dyrene blir smittet gjennom fôret, ifølge Åmdal. Syke dyr kan ikke smitte direkte til andre dyr eller til mennesker.

– Hvis vi får en positiv prøve, kommer vi til å gå videre for å undersøke om det eventuelt kan finnes andre dyr som kan være smittet samtidig, forteller Åmdal.

Det kan også dreie seg om en annen type kugalskap, som oppstår spontant. Det er noe av dette Mattilsynet kommer til å undersøke videre.

Kjøtt og melk ikke farlig

Den femten år gamle kua er destruert og har ikke gått til slakt, opplyser tilsynet.

– Det er ingen grunn til å være bekymret for kjøtt eller melk. Akkurat denne kua er ikke sendt til noe slakteri. Det er heller ingen grunn til å bekymre seg for smitte gjennom kjøtt og melk, forklarer Åmdal til NRK.

​Bonden er varslet og besetningen er pålagt rutinemessige restriksjoner. Det betyr at ingen dyr kan komme inn eller ut av gården.

Mattilsynet kartlegger nå hvor kua kommer fra, og andre forhold rundt dette dyret.

Første mistanke på flere år

– Dette er den første berettigede mistanke på noen år om kugalskap i Norge. Vi har hatt mistanke noen ganger tidligere også, men vi har aldri påvist kugalskap i Norge, opplyser hun.

Mistanken i Trøndelag nå er av en helt annen skala enn kugalskap-utbruddet i England på 1990-tallet, ifølge Åmdal. Hun forsikrer om at tilsynet håndterer saken etter fastlagte rutiner.

Mattilsynet og Veterinærinstuttet vurderer nå fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige.