Hopp til innhold

Mistanke om ILA-smitte i oppdrettsanlegg ved Frøya

Mattilsynet ble varslet av Mowi som driver anlegget.

Mowi og Vartdal Plast har utviklet en ny type fiskekasse for transport av laks fra fabrikker i Norge.

Mowi varslet selv om mistanken etter at de fikk svar på innsendte prøve.

Foto: Martin Giskegjerde / Oclin

Mattilsynet mistenker utbrudd av virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegget Munkskjæra i Frøya kommune i Trøndelag.

Oppdrettselskapet Mowi, de som driver anlegget, mistenkte et utbrudd etter å ha fått svar på innsendte prøver.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Satt inn tiltak

Relevante prøver er sendt videre til Veterinærinstituttet for testing, men det er allerede iverksatt tiltak ved anlegget for å begrense eventuell smittespredning.

Blant annet er det innført et forbud mot flytting av fisk fra anlegget uten særskilt tillatelse.

Hvis mistanken bekreftes og det påvises sykdom i anlegget, kan Mattilsynet pålegge at lokaliteten tømmes, og det vil bli opprettet en restriksjonssone rundt anlegget, opplyses det.