Vil slakte 3200 tonn laks

Marine Harvest ønsker å handle raskt for å unngå utbrudd av virus ved oppdrettsanlegg på Ramstadholmen i Nord-Trøndelag.

Mattilsynet mistenker at det har brutt ut en smittsom virussykdom i oppdrettsanlegget med 700.000 fisk i Nærøy kommune.

– Det er sterk mistanke om at det er pankreas sykdom (PD) i anlegget. Sykdomsmistanken ble oppdaget mandag og anlegget ble båndlagt samme dag, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Vil framskynde slakting

Ramstadholmen ligger ved utløpet av Foldfjorden i Nord-Trøndelag, og det er rundt 700.000 fisk i det aktuelle oppdrettsanlegget.

Fisken på anlegget ble satt ut høsten 2009 og har ei gjennomsnittsvekt på 4,6 kilo.

– Det er tatt nye prøver og det er forventet svar på disse før påske, skriver Mattilsynet.

I tillegg til å innføre sikkerhetstiltak vil Marine Harvest nå søke Mattilsynet om å fremskynde slaktingen av fisken fra anlegget. Dette gjøres for å redusere sannsynligheten for et sykdomsutbrudd, med tilhørende risiko for spredning av virus i området, skriver Marine Harvest i en pressemelding.

Smittsomt virus

Ifølge Veterinærinstituttet forårsakes pankreas sykdom av et virus.

Sykdommen er smittsom og utbrudd kan være langvarige med høy dødelighet.

Det er ca. sju kilometer fra det aktuelle anlegget til nærmeste oppdrettsanlegg. Dette anlegget tilhører en annen oppdrettsaktør og vil være tømt for fisk i løpet av kort tid.