Mistanke om E.coli i Trøndelag

En importør av økologiske grønnsaker i Levanger har mottatt agurker fra det smittende partiet i Spania. Agurkene ble spredd til kunder mellom 18. og 26. mai.

Agurker

Importøren av økologiske grønnsaker har distributert 240 agurker fra det smittende partiet i Spania.

Foto: /colourbox.com / /colourbox.com

Det er ikke meldt om syke personer etter at 240 agurker fra det smittende partiet i Spania ble spredd rundt til kundene. Importøren kjører varer til kunder fra Trondheim til nordlandsgrensa.

NRK kommer med mer.