Mista femti tønner med sild i vegen

Eit vogntog har mista rundt femti tønner med sild i ein skarp sving på fylkesveg 700 ved Eggjbakkan i Berkåk. Politi og brannvesen er på staden. Vegsentralen har sendt entreprenørar for å rydde vegen.

En trailer mistet rundt femti tønner med sild i veien
Foto: Politiet