Misjonsskole vokser og vil bygge ut, men naboene nekter

Misjonsskole i Trondheim har plassmangel fordi flere og flere vil studere misjon. Nå vil de sette opp et brakkerigg på et grøntområde. Ikke tale om, svarer naboene.

Ørjan Tinnen

Ørjan Tinnen ved Gå-ut-senteret forventer vekst av misjonsstudenter, og vil bygge ut. Skolen møter massiv motstand fra naboer.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Misjonsskolen Gå-ut-senteret i Trondheim vil utvide i guds frie natur, nærmere bestemt Prestegårdsjordene grøntområde. Misjonsskolen vil sette opp åtte midlertidige brakker på enga, noe naboene nekter å gå med på.

Naboene vil ha sin del av guds natur noenlunde intakt – ikke minst for ungene i en stadig mer tettbygd bydel. Tre barnehager har Prestegårdsjordene på Berg prestegård som friareal.

– Vi blir helt fortvilet hvis dette blir noe av, sier Kristin Sivertsen, daglig leder i Regnbuen barnehage.

Må ha plass til flere studenter

Misjonsskolen vil sette opp brakkene fordi elevtallet ved skolen har vokst i takt med interessen for misjon. I år var det 17 studenter ved skolen, og antallet forventes å øke.

Derfor har skolen søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen, og mulighet for et modulbygg over deler av det som i dag er en frodig gressmatte mellom to hjemmesnekra mål. Rektor ved Gå-ut-senteret, Ørjan Tinnen, mener utvidelsen er nødvendnig.

– Vi mangler først og fremst plass til mer undervisning. Hvis vi blir en god del flere, så sprenger vi kapasiteten. Det er dessverre ikke bare-bare å gjøre om så mye i gamle bygg. Derfor må vi se på alternativer på utsiden, sier Tinnen til NRK.

Prestegårdsjordet

Plantegningen viser hvor de åtte brakkene skal stå dersom Gå-ut-senteret får det som de vil. Det blå bygget er Berg Prestegård.

Foto: Plantegning

– Dette vil prege området og sette begrensninger, sier Kristin Sivertsen.

Begrensningene hun snakker om er blant annet at studentene trolig trenger ro når de har undervisning:

– Og det er ikke forenelig med unger som skal leke her, sier hun.

Kristin Sivertsen

Kristin Sivertsen ved Regnbuen barnehage er svært skeptisk til at grøntarealet på Prestegårdsjordene skal bygges ut.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Det spises av friarealet

Barnehageledelsen har engasjert seg tidligere, da det ble gjort forsøk for å omregulere området til boliger.

– Det ble stopp, og vi ble veldig glad. Siden har vi brukt området hele tiden, sier Sivertsen.

Per Eero Øyasæter er nabo og FAU-leder ved Berg skole. Han mener et brakkerigg ikke hører hjemme i et område ved et antikvarisk bygg.

– Den største bekymringer er at det spises av friarealet. Kommunen tar litt og litt, slik at det blir mindre og mindre av arealene som ungene kan bruke helt fritt, sier Øyasæter.

Det er Opplysningsvesenets fond som eier grunnen og det er Trondheim kommune som skal behandle byggesøknaden. Rektor Ørjan Tinnen sier de skal ta hensyn til de innspill som nå kommer under høringsrunden.

– Alle innspill og vesentlege merknader fra naboer er en naturleg åpen og viktig del av denne prosessen, sier Tinnen.