Misforståelse om varsling

Det var en glipp at luftambulansen ikke ble varslet om at det pågikk en leteaksjon i Trondheimsfjorden tirsdag

To overlevende reddes.
Foto: Sea King redningshelikopter

Det sier Stein Solberg, fungerende avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

- Hendelsen var registrert på den lokal redningssentralen til politiet klokka 13.29, mens hovedredningssentralen fikk første meldinga om hendelsen over to timer seinere. Det har nok blitt tatt som en selvfølge at AMK og luftambulansen var orientert, men det var ikke tilfelle, sier Solberg.

Fant overlevne ved en tilfeldighet

Jan Erik Nilsen i Norsk Luftambulanse sier til Adresseavisen at han er overrasket over at de ikke ble kontaktet og at Hovedredningssentralen heller ikke ønsket hjelp til letinga.

Luftambulansen kom ved en tilfeldighet over den hvelvede båten og de overlevende da den var ute på et annet oppdrag.

Ifølge Nilsen, som er medisinsk ansvarlig i Norsk Luftambulanse, tok de en avstikker da de fikk høre om redningsaksjonen og fant dermed de to som satt på båten og ventet på hjelp.

Da han snakket med Hovedredningssentralen og tilbød seg å bistå videre i søket etter de som fortsatt var savnet, fikk han beskjed om at det ikke var nødvendig.

Viktigere å hjelpe de som var i live

Solberg ved Hovedredningssentralen sier den store usikkerheten rundt leteaksjonen gjorde at de valgte å takke nei til hjelpa fra luftambulansen. På det tidspunktet var det funnet en mann omkommet i sjøen.

-Da vi snakket med AMK-sentralen hadde de flere oppdrag på vent med blant annet hjertesyke pasienter, og vi vurderte det som viktigere å gjøre noe med dem som var i live og trengte hjelp, sier han.

Avviser økonomiske motiver

Luftambulansen hevder at de ved en rekke anledninger ikke er blitt bedt om å delta i slike operasjoner. Solberg avviser imidlertid at det ligger økonomiske vurderinger bak prioriteringene.

- Det kan vi si klart nei til. Av og til blir ressurser ikke benytta, men det kan det være flere årsaker til. Noen ganger har man tilstrekkelige ressurser, og av og til kan man i kampens hete glemme å varsle, eller tro at andre har varslet, innrømmer han.

Ifølge Solberg ble luftambulansene benytta i 280 redningsoppdrag i fjor. Han sier det hører med til unntakene at hovedredningssentralen ikke bruker dem.

- Vi skal ta det opp og se om rutinene kan justeres og bli enda bedre. Ressursene skal i utgangspunktet brukes og varsle hverandre når noe skjer, sier Stein Solberg.