Misfornøyde med oppfølgingen

Årets studiebarometer viser at norske studenter er misfornøyde med oppfølgingen og veiledningen de får. Leder i Norsk studentorganisasjon foreslår en mentorordning.

Forelesning

Ingeniørstudentene er blant dem som er minst fornøyde med den faglige veiledningen og oppfølgingen. Medisinstudentene er både de som er mest fornøyde og de som bruker mest tid på studiene.

Foto: colourbox.com

Anders Kvernmo Langset

Lederen for Norsk Studentorganisasjon vil innføre en mentorordning for å sikre at studentene får den oppfølgingen og veiledningen de trenger

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK
Prorektor Berit Kjeldstad

Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, synes det er bra at studiebarometeret fokuserer på oppfølging og veiledning.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Sykepleie- og mediestudentene er blant dem som er mest fornøyd med studiet sitt. På motsatt side av skalaen finner man ingeniør- og lærerstudentene, og det er oppfølgingen og veiledningen studentene er misfornøyde med.

Lederen for Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset, mener institusjonene må være bevisste på den faglige tilbakemeldingen til studentene.

– Det som er helt klart er at oppfølgingen og veiledningen må bli bedre. Oppfølging og veiledning er ikke noe som blir bra av seg selv, det krever målrettet arbeid fra institusjonene, sier Langset.

Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad synes det er bra at studiebarometeret setter søkelyset på oppfølging og veiledning.

– Vi bruker resultatene fra studiebarometret aktivt når vi skal legge opp undervisningen på NTNU, sier Kjeldstad.

Mentorordning

For å sikre at studentene får den faglige oppfølgingen de trenger foreslår Langset en mentorordning.

– Vi ønsker oss en mentorordning hvor studentene får utdelt en faglig ansatt i det de begynner ved en institusjon. Denne får da et spesielt ansvar for å følge opp den enkelte student gjennom utdanningen, sier Langset.

Ved NTNU har de allerede startet et pilotprosjekt hvor studentene får en mentor.

– Vi har startet et pilotprosjekt på bachelor for kjemi og fysikk. Foreløpig har tilbakemeldingene vært positive og vi ønsker og videreføre ordningen, forteller Kjeldstad.

Prorektoren mener det også er viktig at utdanningsinstitusjonene har stort fokus på førsteårsstudentene.

– Følger vi opp disse på en god måte vil det nok være med på å få ned det ufrivillige frafallet ved høyere utdanning, sier Kjeldstad.

Yrkesrelevante studier

Sykepleie- og medisinstudenter er blant de mest fornøyde. De melder at utdanningen er faglig utfordrende og at den er yrkesrelevant. Medisinstudentene er også de som bruker mest tid på studiene.

– Medisin er nok et mer faglig krevende studium og når studentene blir møtt med høye forventninger, legger de nok også ned en større innsats i utdanningen.

Dette er også Kjeldstad enig i.

– I våre undersøkelser ser vi også at medisinstudentene er de som trives best. Jeg tor trivsel er veldig viktig for læringsmiljøet.