NRK Meny
Normal

Illevarslende funn i populær lakseelv

Den populære lakseelva Namsen kan ha langt mindre gytefisk enn først forventet. Dette kan føre til strengere uttak i tida framover.

Båtfiskere Namsen

Namsen er ei av de større lakseelvene i Norge, og nå kan det være at uttakene i årene framover må reduseres.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Karina Moe

Karina Moe, daglig leder i Namsenvassdragets elveeierlag, sier de ikke tørr å konkludere riktig ennå.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Karina Moe er daglig leder i Namsenvassdragets elveeierlag. Hun legger ikke skjul på at hun er overrasket over nyheten om mindre gytefisk enn først forventet i den populære lakseelva i Nord-Trøndelag.

Dykkere har i høst svømt viktige deler av lakseelva Namsen for å telle gytefisken og de fant langt mindre enn forventet.

– Vi tar resultatene på alvor, men vi konkluderer ikke med det samme. Vi må få resultatene fra overvåkingsfiske, og i tillegg planlegger vi ei gytegroptelling i slutten av uka, sier Moe til NRK.

– Grunn til bekymring

Anton Rikstad

Fiskeforvalter Anton Rikstad i Nord-Trøndelag.

Foto: Bjørn Solli / NRK

Øyvind Kanstad-Hanssen driver Ferskvannsbiologen AS og sammen med Skandinavisk naturovervåking har han drevet drivtelling i 70 norske lakseelver i høst. I Namsen reagerte de på at det var lite gytefisk å se.

– Vi så bare 850 fisk, og da er det grunn til bekymring. Dette er en indikasjon på at det er noe som ikke stemmer helt, mener jeg.

Funnene bekymrer også fiskeforvalter Anton Rikstad i Nord-Trøndelag.

– Det er veldig gode kvoter i Namsen – det er ingen stangbegrensning. Nå må vi se på dette med tanke på framtida.

Strengere uttak

Dersom dykkerne har oppdaget noe annet enn tidligere beregninger viser, så kan elva være langt mer sårbar enn man hadde trodd.

Namsen har i dag få begrensninger i fisket og lite oppsyn – det kan nye opplysninger endre.

– Det er oppsiktsvekkende at de ser så lite fisk, men vi vet ikke om disse strekkene i elva er representativt for hele vassdraget, sier Karina Moe.

– Kan man ende opp med strengere uttak i elva?

– Det er mulig, men det er for tidlig å si noe om dette enda.

– Ikke overrasket

Frode Reppe

Frode Reppe er fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Frode Reppe er fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Han har tidligere kommet med kritikk mot forskninga og bruken av tall og modeller, og mener ansvaret for at laksen forsvinner blir skjøvet på oppdrettsnæringa, mens det drives et utstrakt overfiske.

– Vi skal ta det ansvaret som er vårt, men vi kan ikke ta ansvar for det som foregår i elvene, sier Reppe.

– I praksis har man ingen kvoter i Namsen, og dermed blir det for stort fiske. Får man mistanke om at mye av fisken ikke blir rapportert, så er ikke det bra for villaksen. Jeg er ikke overrasket over disse funnene, sier han.

Laksefiske i Namsen

Starten på laksesesongen i 2016 var bra. Denne laksen er på ni kilo.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen/NRK