NRK Meny
Normal

Teater støttes med millioner

Det jubles på Cirka Teater i Trondheim etter at det ble klart at de støttes med totalt 14 millioner de neste fire årene. Gleden er enorm i det tre årsverk-lille teateret.

Forestilling "Hundre hemmeligheter"

Hundre hemmeligheter var Cirka Teaters jubileumsforestilling i 2014. Forestillingen vant to Heddapriser, i kategoriene Beste barne og ungdomsforestilling og Beste audiovisuelle design.

Foto: Gilles Berger

Det er Kulturrådet som står for tildelingen, gjennom ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper.

– Dette føles helt fantastisk, litt uvirkelig. Dette er virkelig helt fantastisk og noe vi har drømt lenge og jobba hardt for å få til, sier Monica Stendahl Rokne.

Teateret som har skapt scenekunst for barn i over 30 år, mottar årlige driftstilskudd og jobber stadig med nye prosjekter. Sammen med ektepar og grunnleggere, Anne Marit Sæther og Gilles Berger, utgjør hun den faste staben i teateret. Stendahl Rokne er henrykt over nyheten, som blant annet gir vesentlig bedre vilkår for teateret som ble stiftet i 1984.

– Det gir oss enormt mye større forutsigbarhet. Vi kan jobbe på en helt annen måte de neste fire årene, med disse produksjonsmidlene. Vi synes også det er fantastisk at det kommer basistildeling til Trøndelag, ikke bare til Oslo som vanligvis har fått disse tildelingene, legger hun til.

Monica Stendahl Rokne

Monica Stendahl Rokne er en av tre som jobber fast i Cirka Teater. Hun sier det føles fantastisk å støttes med 14 millioner av Kulturrådet.

Kjenner forventningspresset

Cirka Teater har også tidligere søkt Kulturrådet om støtte. Kriteriet for å kunne søke om midler er at det må vises til en fireårsplan. Denne planen har de tre lagt ned mye arbeid i og det ga altså resultater.

– Det er veldig mye penger, så vi kjenner jo litt på forventningene. Det var jo ikke uten et snev av redsel at vi tok imot nyheten. Men fagpolitisk er det fint at basismidlene denne gangen har gått til produksjon av scenekunst for barn og unge. Og ikke minst at pengene tildeles Midt-Norge synes vi er på høy tid, sier Stendahl Rokne.

Første tildeling til Trøndelag

Ingen av de 13 siste mottagerne av Kulturrådets basisfinansiering, har hatt produksjon for barn og unge i fokus. Arne Fagerholt i Kulturrådet har vært med å vurdere søkerne, og han trekker frem trøndernes fokus som viktig for tildelingen.

– Cirka Teater har lang erfaring med det å lage scenekunst for barn og unge. Ingen kompanier i Trøndelag har tidligere vært på denne ordningen, sier rådsmedlemmet.

Arne Fagerholt

Arne Fagerholt i Kulturrådet, sier Cirka Teaters fokus mot barn og unge var viktig for tildelingen.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Stendahl Rokne mener tildelingen vil komme et stort publikum til gode.

– Vi kommer til å bruke all vår 30 år lange erfaring inn i det vi har foran oss. Vi vil med pengene kunne bli flere, større og modigere, forklarer hun.

Blant de største tildelingene

Kommunikasjonsrådgiver Mari Johansen i Kulturrådet, sier de gir få tildelinger med større beløp enn dette.

– Dette er en av de største enkelttildelingene som gjøres av Kulturrådet. Scenekunstgruppene som jobber utenfor de store institusjonene skal ha mulighet til å jobbe over tid med forutsigbarhet, sier hun, og påpekersamtidig at konkurransen om midlene er hard.