Millionstøtte til biogass

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Enova støtter planene om et anlegg for produksjon av biogass på Fosen med ni millioner kroner.

– Dette setter fart i den reelle detaljplanleggingen. Det er veldig behagelig å lage et forprosjekt, nå er vi over i en annen fase, sier Tore Nilsen i FosenKraft.

Kraftselskapet skal eie og drive biogassanlegget Agrokraft sammen med en sammenslutning av 58 bønder i Ørland og Bjugn. Bøndene eier 51 prosent av aksjene, FosenKraft 49 prosent. Anlegget skal ligge på Ørlandet.

Når Enova støtter prosjektet med ni millioner kroner krever de en rask prosess videre. Planarbeidet skal være sluttført innen 20. desember med byggestart senest 4. april neste år.

– Vi har strenge tidsfrister, men vi ser for oss at vi må i en diskusjon med Enova. I alle tilfelle vil det ikke være etablert noe biogassanlegg før 2012, sier Tore Nilsen.

– Dette er et skritt videre og det er en fantastisk utfordring til oss ute på Fosen for å få til dette prosjektet. Det er et fantastisk prosjekt både når det gjelder landbruk, industri, fornybar energi, skole, reiseliv og alt. Det er et dobbelt kinderegg, sier Tore Nilsen til NRK.