Millioner til voksenopplæring

Voksenopplæringen i 16 trønderske kommuner får til høsten over sju millioner kroner i ekstratilskudd.

Illustrasjonsfoto
Foto: Unspecified / SCANPIX

 Tilskuddsordningen til voksenopplæring for innvandrere har ikke fungert slik den skal.

- Årsaken til det er at omleggingen som ble gjort i september 2005, slo skeivt ut for en del kommuner, ikke minst små og mellomstore kommuner som fikk problemer med å opprettholde kvaliteten og at de satt igjen med mindre penger enn det de gjorde før, sier politisk rådgiver ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arnhild Holstad.

- I grevens tid 

Mange kommuner i Trøndelag har slitt med å tilby god nok voksenopplæring for innvandrere og flyktninger i landsdelen. Rektor ved Steinkjer Voksenopplæring Karsten Schrøder sier det ekstra tilskuddet kommunen får på rundt 400.000 kroner er svært etterlengtet.

- Det var absolutt i grevens tid at dette kommer. Hvis vi ikke hadde fått dette ekstra tilskuddet, så måtte vi ha redusert antall grupper, sier Schrøder.

- Helt avgjørende

Haweni Gutema kom til Norge fra Etiopia for 3 år siden. I 2 år har hun lært om norsk språk og kultur. Hun mener det tilbudet voksenopplæringen kan gi innvandrere er avgjørende for å kunne fungere i landet. Likevel synes hun det er ting som mangler i opplæringen.

- Dette programmet kan hjelpe nykommere til å vite om samfunnet, regler og kultur. Det hjelper mye, men de underviser bare på bokmål. Vi er nødt til å lære mer om dialekter der vi bor. Jeg bor i Trøndelag, så jeg må lære om trøndersk,  sier Gutema.

Motivert

Karsten Schrøder er enig i det Haweni sier. Og selv om kommunene nå mottar ekstra tilskudd, er det et stykke igjen til man kan være fornøyd med opplæringstilbudet for innvandrere her til lands.

- Vi opplever at mange innvandrere er veldig  motiverte for å lære seg norsk, men vi må skape gode forutsetninger for det i form av grupper som fanger opp ulike typer bakgrunn. I mange tilfeller kunne vi ønske oss å dele grupper, men av økonomiske grunner så har vi ikke mulighet for det, sier Schrøder.

- Vi kommer til å vurdere å endre ordningen som trådte i kraft 1.september 2005, men en eventuell omlegging vil ikke kunne skje før i 2008, sier Arnhild Holstad.