NRK Meny
Normal

Millioner til rovdyrtiltak

Regjeringen gir 40 millioner kroner mer i året for å forebygge tap av sau og rein til rovdyr.

sauekadaver i valdres
Foto: Rune Stenslette

I fjor ble det tilsammen utbetalt 20,1 millioner kroner til sauebønder i Midt-Norge etter tap av dyr på beite.

Bare i Sør-Trøndelag fikk bøndene utbetalt over 9,3 millioner kroner i erstatning, noe som er ny rekord.

Det ble gitt erstatning for tap av 9 500 sauer og lam.

Nye rovviltgjerder

Pengene vil hovedsakelig gå til bygging av rovviltgjerder, særlig i naturlig utsatte områder som Hedmark og Oppland, sier landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) til NTB. 

Samtidig skal nødvergeretten liberaliseres for gaupe og jerv, og etter hvert for bjørn når bestanden økes.

- De nasjonale bestandsmålene for rovvilt er nådd for jerv og gaupe sin del, mens vi fortsatt jobber for å øke bestandene av bjørn og ulv, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV).

Fellingstillatelse innefor gjerde

Det blir også liberalisering når det gjelder å felle dyr som er kommet innenfor rovdyrsikkert gjerde.

- Men det må foreligge en fare for at angrep skal finne sted, sier Solheim.

Regjeringen foreslår også at lokale jaktlag skal få økonomisk kompensasjon for å delta i langvarig fellingsoppdrag.

Ønsker å redusere konflikten

Landbruksministeren håper tiltakene til bidra til å redusere rovdyrkonflikten.

- Dette er ingen enkel sak. Tapene av sau og rein er uakseptabelt høye både med tanke på dyrevelferd og det konfliktnivået tapene har medført. Vi må arbeide kontinuerlig for å forbedre virkemidlene for å unngå dette, sier Riis Johansen.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.