41 millioner til kampflybasen på Ørlandet

Årets bevilgning skal i første rekke dekke forberedelser til etablering av kampflybasen.

Video Ap vil ha kampfly til Ørland
Foto: Nyhetsspiller

Staten ser ut til å innfri i forhold til å gjøre om flyplassen på Ørlandet til hovedflybase. I neste års statsbudsjett er blant annet 41 millioner kroner satt av direkte til planlegging og prosjektering.

Virksomheten videreføres

Virksomheten ved Ørland hovedflystasjon knyttet til kampfly og luftvern videreføres i 2013. Stortinget har besluttet at Ørland skal etableres som hovedbase for kampfly og legge til rette for mottak av F-35.

I første omgang blir 41 millioner kroner satt av til planlegging og prosjektering. I tillegg vil utbedring og rehabilitering av hangarport i Hangar C på Ørland ferdigstilles i 2013 og prosjekt for etablering av nytt bygg til ny innflygningsradar videreføres i 2013.

– Kan holde tidsplanen

Basesjef ved Ørland hovedflystasjon, Tom Guttormsen, er fornøyd med statens tildeling.

– Bevilgningen er tilstrekkelig til at vi ikke trenger bekymre oss for kostnadene i 2013. Vi kan holde fokus på jobben vi skal gjøre og jeg tror vi skal klare å holde tidsplanen som har blitt noe kortere enn vi i utgangspunktet regnet med, sier han.

Nye fly til 1,9 milliarder

Også Forsvarsbygg er godt fornøyd med budsjettet og deres stab vil gradvis rykke inn på flybasen på Ørland. Avtaler med rådgivingsfirmaer er gjort, og planarbeidet er i gang.

– Dette gir oss gode muligheter til å drive prosjektet videre. Det er planarbeid og prosjektering pengene vil bli brukt til i 2013, sier Finn-Øyvind Langfjell i Forsvarsbygg.

Det er også vedtatt en betydelig økning av utbetalingene til nye kampfly, med en bevilgning på 1,9 milliarder kroner for 2013.