Hopp til innhold

Millionbot for å hindre konkurranse

Trønderenergi får en million kroner i bot for å ha hindret konkurranse.

Strømløse i Trondheim

NVE mener Trønderenergi hindret konkurranse i strømnettmarkedet i fjor.

Foto: NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat mener Trønderenergi brøt loven i 2011.

Thor Erik Grammeltvedt, NVE

Thor Erik Grammeltvedt, NVE

Foto: NVE

Lovbruddene skal ha skjedd etter at nettselskapet til TrønderEnergi slo seg sammen med Trondheim Energi Nett i 2011.

Seksjonssjef i NVE, Thor Erik Grammeltvedt mener ledelsen i nettselskapet ble instruert av ledelsen i konsernet.

– Nettselskapet skal gjøre det som er rasjonelt for dem – ikke gjøre det som er best for konsernet, sier Grammeltvedt.

Daværende konsernsjef, Rune Malmo, og viseadministrerende direktør, Jens Petter Nupen, satt i styret til både kraftleverandørselskapet og nettselskapet. Det førte til en sammenblanding av rollene, mener NVE.

NVE kritiserer styresammensetningen i Trønderenergis nettselskap. De kritiserer også at kraftleverandørselskapet bestemte hvilken informasjon nettselskapet skulle gi sine kunder.

– Ikke greit

– Vi synes ikke dette er greit. Vi er ikke bekvem med tempoet i saksbehandlingen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi, Kjell Dahle.

Han sier de skal bestemme seg for om de skal klage på boten når advokatene har sett på saken.

Rune Malmo, som var styreleder i 2011, gikk av etter at de to nettselskapene fusjonerte. Men Kjell Dahle mener feilene som ble gjort er rettet opp.

– Det er riktig at vi ikke var oppmerksomme nok, men konsernsjefen beklaget det.

– Alvorlig brudd

– Størrelsen på overtredelsesgebyret viser at dette er et alvorlig brudd på regelverket, sier Grammeltvedt.

Flere punkter i saken virker formildende, ifølge NVE. Blant annet at det tok lang tid fra tilsynet ble gjennomført til Trønderenergi fikk boten. Dahle mener likevel boten er stor nok.

– En million merkes i alle foretak, men vi er en stor butikk.