Milliardinvesteringer i fare – mangel på vann truer oppdrettsnæringen

Dårlig og ustabil vannforsyning går utover oppdrettsnæringen i Nærøy og Vikna i Trøndelag. 1000 nye arbeidsplasser står på spill.

Sinkaberg Hansen

Slakteriet til Sinkaberg Hansen på Marøya i Nærøy er ett av flere anlegg som er avhengig av en sikker vannforsyning.

Foto: Kjartan Trana/NRK

I dag står oppdrettsnæringen i Ytre Namdal i Trøndelag for produksjonen av middager til ti prosent av landets befolkning.

Men Namdalskysten næringsforening og oppdrettsnæringen mener dagens vannkilde, Rokkvatnet, er sårbar når det blir tørke.

I dag opplever oppdrettsnæringen ustabilt vanntrykk, og hvis oppdretterne ikke får vann, stopper produksjonen bare etter noen timer.

Erik Fløan

Erik Fløan i Namdalskysten næringsforening.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi mener at bare én vannkilde gjør vannforsyningen sårbar hvis noe skulle skje. I dag er det bare en forsyningsledning over Nærøysundet, og både pumpestasjoner og høydebassenger har begrenset kapasitet, sier daglig leder Erik Fløan i Namdalskysten næringsforening.

Stor frustrasjon

Næringslivet har konkrete planer for investeringer i milliardklassen bare i Nærøysund-området alene, men det forutsetter en god og sikker vannforsyning.

– Vi ber Nærøy kommune og Vikna Fellesvassverk om å få fortgang i arbeidet. Ellers frykter vi dette kan begrense både næringsutvikling og befolkningsvekst i Nærøy og Vikna, understreker Fløan.

NRK er kjent med at det har vært stor frustrasjon rundt arbeidet med ny vannforsyning. Og en rapport fra Rambøl setter spørsmålstegn ved både vannettet og vannforsyningen.

1000 nye arbeidsplasser

Det er store planer om næringsutvikling i området de neste ti årene, med dobling av matproduksjonen fra 150.000 til 300.000 tonn i året.

Dette vil kunne skape 1000 nye arbeidsplasser, og en befolkningsvekst på 20 prosent i Nærøy og Vikna, ifølge næringsforeningen.

I løpet av 2017 ble det lagt fram utbyggingsplaner for blant annet Purkholmen industriområde, og to av distriktets største lakseslakterier.

– Vi mener når disse utbyggingene er ferdige, vil dagens vannforsyningskapasitet trolig være på bristepunktet, sier Erik Fløan.

Ikke stort problem andre steder

Andre steder i Norge er ikke dette med vannforsyningen noe stort problem for oppdrettsnæringen. På Frøya samarbeider kommunen tett med det store oppdrettsselskapet Salmar som er den største arbeidsplassen i kommunen.

– Vi har en god vannforsyning til Salmar i dag, men vi har en utfordring når det gjelder sikkerheten rundt forsyningen. Skulle noe skje med vannforsyningen, vil produksjonen stoppe etter et par timer, sier VA-ingeniør Bjørnar Grytvik i Frøya kommune til NRK.

Kommunen planlegger nå utvidelse av to høydebasseng på Bremnestuva for å gjøre vannforsyningen enda sikrere.

– Men dette arbeidet koster 25–30 millioner kroner, og vi håper Salmar kan bidra med å betale noe av dette beløpet for å gjøre vannforsyningen tryggere, sier Grytvik.

Skjønner bekymringen

Steinar Aspli

Steinar Aspli er ordfører i Nærøy kommune.

Foto: NAREAS SAE-KHOW / NRK

Nærøy-ordfører Steinar Aspli lover å ta tak i problemene rundt vannforsyningen i løpet av 2018.

– Jeg skjønner bekymringen til næringslivet, for det har vært stillstand i dette arbeidet i lengre tid. Vi har planer om å finne en ny vannkilde, men har ikke noe konkret å vise til, sier Aspli til NRK.