Normal

Miljøungdom sier ja til vindparker

Natur og Ungdom sier ja til utbygging av fire nye vindmølleparker i Sør-Trøndelag.

Vindpark

Natur og Ungdom vil ha vindparker i Trøndelag så fort som mulig.

Foto: Bjarne Eldevik/Natur og Ungdom. Montasje

– Vi mener Norge trenger fornybar energi, men samtidig må vi ta vare på det biologiske mangfoldet. Da er vindkraft et godt alternativ, sier nestleder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, til NRK.no.

Natur og Ungsom stiller seg bak to vindmøllebarker i Snillfjord, en i Hemne, og utvidelse av parken på Hitra.

– Vi mener disse parkene ivaretar det biologiske mangfoldet best, sier Lundberg.

Les også: Professor raser mot vindkraft

Mener tre av parkene ikke holder mål

Vindparkene er nå inne til behandling hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Les også: Raser mot vindkraft

Totalt søkes det om konsesjon for fem nye vindparker i Snillfjord-området, utvidelse av Hitra-parken, og en park i Aure kommune i Møre og Romsdal.

Natur og Ungdom mener tre av parkene ikke tilfredsstiller kravene til biologisk mangfold.

– Vi prøvde å se om man kan minske konfliktnivået her, men det blir for store inngrep i naturen.

Les også: Minst tre år før vi får vindkraft

Tar ikke hensyn til støy

Vindmølleparker vil innebære inngrep i naturen, og kritikere er bekymret for viltbestanden, både på land og i lufta.

– All energiproduksjon vil innebære inngrep i naturen, men vi trenger mer ren energi, og vi mener disse vindparkene gir minst negative inngrep.

Les også: Blir landets største vindkraftkommune

Miljøorgansisasjonen tar ikke hensyn til støy og visuelle inngrep i sin vurdering.

– Vi har en alvorlig situasjon foran oss. Klimaproblemene er så store at vi kan ikke ta hensyn til om vindmøller er pene, eller ikke.

Kraftmangelen i Midt-Norge førte i fjor vinter til ekstremt høye strømpriser. De fire vindmølleparkene i Sør-Trøndelag vil kunne bidra med 475 Megawatt til regionen, ifølge Natur og Ungdom.

Kan støtte omstridt kraftlinje

Planene om en kraftlinje mellom Storheia og Orkdal/Trondheim har vakt store reaksjoner i lokalmiljøet. Natur og Ungdom har vedtatt at de kan stille seg bak utbyggingen, dersom flere tilleggsutredninger kommer på plass.

– Vi foreslår en rekke nye utredninger på traseer. Kollisjonsfare med rovfugl er en stor risiko her, så vi foreslår jordkabler enkelte steder, og en buffersone på 200 meter fra møllene til viktige naturtyper.

Til helgen arrangerer Natur og Ungsom en egen vindkraftkonferanse på Smøla, for å diskutere vindkraftproblematikk med 40 ungdommer fra Midt-Norge.