Midtnytt på 60 sekund

200 millioner kroner til opprydding i Ravnkloa pluss flere nyheter