Midtnytt onsdag 18.50

Nyheter fra Trøndelag ved Kristin Agerlie.