Midtnytt mandag 18:50

Nyheter fra Trøndelag ved Grete Thobroe.