Midtnytt fredag 19.30

Nyheter fra Trøndelag fredag kveld.

Fredagens nyheter fra Trøndelag ved Odd Rune Wolden.