Midtnytt 20.55 tirsdag

Nyheter fra Trøndelag ved Grete Thobroe.