Midtnytt 20.55

Kveldens TV-nyheter fra Trøndelag ved Alf Skille.