Midtnytt 20.55

Kveldens nyheter fra Trøndelag presenteres av Grete Thobroe.

Nyheter fra Trøndelag ved Grete Thobroe.