Midtnytt 20.55

Kveldens nyheter fra Trøndelag ved Kristin Agerlie.

Nyheter fra Trøndelag ved Kristin Agerlie.