Midtnytt 20.55

Nyheter fra Trøndelag onsdag kveld.

Nyheter fra Trøndelag ved Kristin Agerlie.