Midtnytt 19.30

TV-nyheter fra Trøndelag ved Grete Thobroe.

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

Torsdagens trønderske TV-nyheter

Torsdagens trønderske TV-nyheter