Midtnytt 19.30

TV-nyheter fra Trøndelag ved Grete Thobroe.