Midtnytt 18.50

Dagens lokale nyheter fra Trøndelag