Midtnytt 18.50

Nyheter fra Trøndelag ved Alf Skille.