Midtnytt 18.50

Nyheter fra Trøndelag ved Grete Thobroe.

Nyheter fra Trøndelag ved Grete Thobroe.