Midtdelere berger liv

Færre trafikkskadde på strekningen Levanger - Stjørdal

Midtdeler på E6, Skogn i Levanger
Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mens 35 ble skadet i trafikken mellom Stjørdal og Levanger for fire år siden, ble 15 skadet på denne strekninga i fjor.

Se video:

E6-strekningen mellom Levanger og Stjørdal er en av de mest trafikkerte strekningene i Trøndelag. Tall som ble lagt fram fredag 2. januar viser at antallet trafikkulykker på denne strekningen har gått betydelig ned fra 2004.

Distriktssjef i Statens vegvesen Olav Kåre Fuglem

Distriktssjef i Statens vegvesen Olav Kåre Fuglem

Foto: Eivind Aabakken / NRK

- Vi merker en gledelig og klar nedgang i antallet ulykker, sier distriktssjef i Statens vegvesen Olav Kåre Fuglem.

I denne tida er det bygd midtdeler, ryddet langs vegen og den skarpe svingen like nord for Langstein er utbedret. Det har også blitt gjennomført flere politikontroller og montert veibelysning på den vel 50 kilometer lange strekningen.


I år fortsetter arbeidet med å bygge midtdeler på E6 på Skogn og Gråmyra i Levanger og mellom Helltunnelen og Værnes i Stjørdal.

Midtdeler på E6 i Levanger

Midtdeler på E6 i Levanger

Foto: Eivind Aabakken / NRK