Vær forberedt på høye strømpriser

Vannressursene til kraftselskapene i Midt-Norge er mindre enn på flere år. Dermed kan det gå mot høye strømpriser i vinter, sier porteføljeforvalter i Trønderenergi, Berit Buchholdt Gran.

Berit Buchholdt Gran

Berit Buchholdt Gran i Trønderenergi viser at magasinfyllingen i regionen er lavere enn normalt.

Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

– Vi har hatt et år med veldig lite nedbør, og vannkraftbalansen ligger godt under både 2013 og 2012, sier Berit Buchholdt Gran i Trønderenergi, og peker på en grafisk fremstilling av situasjonen i Midt-Norge.

LES: Er festen over for rike kraftkommuner?

Usikkerhetsmomenter

Også i Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) registerer de at vannressursene er mindre enn normalt.

– Totalt sett ligger vi lavere enn normalt for Midt-Norge, sier porteføljeforvalter Frode Meland.

Begge kraftselskapene forventer likevel en snittpris som normalt i vinter. Usikkerhetsmomentene er været og tilførselen av svensk kjernekraft.

LES: Grønt lys for strømkabler til Tyskland og Storbritannia

Valutakursene innvirker på prisen

– Vi har sett at vi i perioder kan ha veldig høye kraftpriser hvis det blir kaldere enn normalt over tid. Hvis vi også opplever problemer med kjernekraft, slik vi har gjort tidligere, stiger prisene i Midt-Norge, sier Buchholdt Gran i Trønderenergi.

Frode Meland i NTE sier svenskenes produksjon av kjernekraft i vinter taler for en stabil tilførsel derfra. Samtidig kan en lavere kronekurs i forhold til Euroen bidra til at import av strøm blir dyrere.

– Det er med på å dra opp prisene på strøm, bekrefter Meland.

YTRING: Slaget om kjernekraft i Norge ikke tapt