Midt-Norge best på å skylle plastemballasje

En undersøkelse viser at trøndere er flinke til å resirkulere, og da spesielt på å skylle plast før det kastes i søpla.

Midt-Norge er best på å skylle plast

En undersøkelse viser at Midt-Norge er flinkest til å skylle plast før det blir kastet i søpla.

Foto: Jens Ross Semb / Grønt Punkt

Folk i Midt-Norge er best i landet på å vaske plasten før den kildesorteres. Det viser en undersøkelse av Ipsos, gjort for Grønt Punkt. Det er flere grunner til at dette er viktig.

– Det er mennesker involvert i prosessen. Det er et faktum at søppel, også plastemballasje spesielt fra matavfall, lukter når det blir liggende. Vi ønsker et best mulig arbeidsforhold for dem som jobber med dette underveis, sier Terje Elvsaas, kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt.

– Og så er det det at vi ser på plast som en råvare og vi ønsker å sende en fin råvare til gjenvinning, ikke en råvare som er forurenset av blant annet matavfall, tilføyer Elvsaas.

Kaldt vann er svaret

Undersøkelsen som ble gjort viser at 27 prosent av de spurte fra Midt-Norge er villige til å sverge på at de aldri legger skitten emballasje i gjenvinningen, mot bare 19 prosent på landsbasis. I tillegg viser undersøkelsen at de eldre jevnt over er flinkere enn yngre, og at høytlønnede slurver mer enn folk med mer gjennomsnittlig inntekt.

Ester Stølan

Ester Stølan tror økt informasjon er en av grunnene til at folk er flinkere til å resirkulere.

Foto: Rikke Lunde Andersen / NRK

– Vi har en god del informasjon. Renovasjonsselskapene i Midt-Norge bruker mye ressurser på informasjon, og jeg tror folk er opptatt av å bidra til klima og miljø, sier Ester Stølan, leder for renovasjon i Steinkjer kommune.

Oppskriften er enkel og det eneste man trenger er vann.

– Bruk kaldt vann. Det er ikke meningen at man skal bruke varmtvann og Zalo, for da går vinninga opp i spinninga. Da kan man med fordel kaste det i restavfallet, fordi det gir veldig god energigjenvinning, sier Stølan.

Barn lærer tidlig

Hvert år leverer hver av oss over 6 kilo plastemballasje til gjenvinning, ifølge den statistikken som bransjen rapporterer til Miljødirektoratet. Elvsaas i Grønt Punkt tror vi har blitt flinkere til å resirkulere de siste årene.

– Generelt sett har vi blitt gradvis flinkere til å resirkulere. Det har med informasjon å gjøre og at barna våre får denne informasjonen inn allerede fra barnehage og barneskole og at de tar med seg gode holdninger hjem, sier han.