NRK Meny
Normal

Mest negativ til rovdyr

Ingen i Norge er mer negative til rovdyr enn nordtrønderne. Hele 78 prosent ønsker at det skal bli lettere å avlive rovdyr.

Bjørn
Foto: Per Løchen, NTB Pluss

Det viser en fersk undersøkelse som ble presentert av Norges Bondelag i dag. Og svarene som er gitt viser innbyggerne i Nord-Trøndelag er landets suverent minst aksepterende når det gjelder rovdyrtap.

Hele 32 prosent av fylkets innbyggere aksepterer ikke tap av sau og lam i det hele tatt.

Dette er seks prosentpoeng mer enn neste fylke på listen og mer enn dobbelt så mye som de mest tapsliberale fylkene.

Ikke overraska

- Nå har vi endelig fått fram det vi tror folk flest har ment om rovdyrpolitikken, og vi har det svart på hvitt, sier Mette Kalgård, som er styremedlem i Nord-Trøndelag Bondelag.

Hun er ikke overraska over resultatet og håper myndighetene legger merke til folks mening, slik at det kanskje blir lettere å få gjort noe med rovdyrproblemene i framtida.

Nesten 80 prosent av nordtrønderne er svært kritiske til en økning av rovdyrbestanden i Norge. De mener også det bør bli lettere å avlive dyr som tar sau og lam.

Stor skepsis

85 prosent av nordtrønderne er også utrygge på å la unger ferdes i områder der det kan finnes rovdyr. I hele landet er det også stor skepsis mot rovdyr. Undersøkelsen viser at et stort flertall av befolkningen ikke aksepterer sauetap i den størrelsesorden vi har i dag.

Gjennomgående er toleransen for tap av dyr mindre i områder der det finnes rovdyr. Dersom man har rovdyrproblematikken tett på hverdagslivet vil man nødvendigvis også danne seg et mer realistisk bilde av problemets omfang, ifølge undersøkelsen som er utført av Norstat.

Totalt har de snakka med 4.000 personer fordelt på 200 i hvert fylke.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal
Femte året med spel i år