Meråkerbanen åpnet etter 11 dager

Fra lørdag ettermiddag gikk togene som normalt på Meråkerbanen. Det har tatt tid å rydde strekningen etter et stort ras.

Meråkerbanen, Ertsgård i Stjørdal

Togtrafikken til Sverige på Meråkerbanen går som normalt fra lørdag ettermiddag.

Foto: Jon Rokseth

Jernbanestrekningen mellom Hell og Sverige ble stengt da det gikk et 100 kubikkmeter stort ras over strekningen.

Noen hundre meter lenger unna hang deler av skinnegangen delvis i løse lufta, fordi deler av massen under sporet var vasket ut.

Opprydningsarbeidet har tatt tid.

Pressevakt Tor Erik Skarpen i Jernbaneverket sier de er glad for å være i gang igjen.

– Det har vært et omfattende arbeid å reparere det som ble ødelagt på skinnegangen mellom Hell og Gudå.

Svært mye nedbør i løpet av kort tid i Trøndelag bidro til at det raste over skinnegangen på kvelden 4. desember.

NSB melder at trafikken igjen vil gå som normalt mellom Hell og Storlien i Sverige. Første avgang gikk fra Hell til Meråker klokka 17.18 lørdag.

Meråkerbanen

Oppryddingsarbeidet har tatt tid etter at det gikk et ras på Meråkerbanen, samtidig som masse ble vasket vekk under sporet noen hundre meter lenger unna.

Foto: Morten Andersen/NRK