NRK Meny
Normal

Mer til vei og jernbane

Bygging av jernbanetunell gjennom Gevingåsen framskyndes, og stor satsing på sykkelveier er tiltak det gis penger til.

Lars Peder Brekk legger fram krisepakke
Foto: Håvard Zeiner / NRK

Regjeringen vil bruke 120 millioner ekstra for å framskynde byggingen av jernbanetunnel gjennom Gevingåsen. Målet er å starte arbeidet i april.

Ellers er det satt av 20 millioner kroner til tiltak mot utforkjøing på E6 ved Bjørhusdal i Namsskogan.

Det skal også brukes 17 millioner på Ligaardkrysset på E14, og 15 millioner til midtrekkverk og forbikjøringsfelt på E6 ved Svemarka.

- Dette er en viktig satsing. Det er en alvorlig situasjon vi er i, sier Brekk om pakken på 20 milliarderr som han la fram under en pressekonferanse i Steinkjer.

Sykkel og sikkerhet

Det skal bygges gang- og sykkelveger i Trøndelag for til sammen 110 millioner kroner som følge av krisepakken til regjeringen.

Av disse skal 11 millioner brukes til sykkelsatsing i Trondheim.

Dessuten skal det brukes 55 millioner på trafikksikkerhetstiltak, og 40 av disse skal brukes i Nord-Trøndelag.

Det opplyser strategisjef i Statens vegvesen, Kjetil Strand.

- Det gjelder blant annet tiltak mot utforkjøring på strekningen Ulsberg-Berkåk. De får fem millioner, mens riksveg 3 får syv millioner kroner, sier Strand.

Nordfylket får også ti millioner kroner til rassikring.