Mer til fylkeskommunene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fylkeskommunene neste år. Nord-Trøndelag får 381 millioner kroner mer, mens Sør-Trøndelag får 833 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til å ruste opp fylkesveiene og sikre tuneller.