Hopp til innhold

Mer rømt oppdrettslaks enn villfisk

Det er trolig mer oppdrettslaks på rømmen fra Hitra enn hele det naturlige innsiget av villaks til Trondheimsfjorden.

Lakserømming Hitra

OMFATTENDE RØMMING: 175.000 laks rømte fra dette anlegget ved Forsnes på Hitra i Sør-Trøndelag.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Vi har gjort beregninger av antall villlaks som kommer inn til Trondheimsfjorden for å gyte. De siste årene er vel den største enkeltberegningen vi har et eller annet sted mellom 120.000 og 140.000 villaks, sier Kjetil Hindar, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Dermed er denne ene rømmingen av nær 175.000 oppdrettslaks fra en av SalMars merder ved Hitra etter alt å dømme større enn det totale antall villaks som kommer inn Trondheimsfjorden for å gyte.

Ifølge Fiskeridirektoratet forsvant 174.829 oppdrettslaks fra den aktuelle merden. Rømmingen ble oppdaget mandag morgen.

– Vil trolig gå opp i elver

Kjetil Hindar sier at forsøk med rømt oppdrettslaks viser at en del av fisken kommer til å vandre rundt i havet. Og at fisken kommer til å gå opp i elver i nærheten av stedet de rømte fra.

Han sier oppdrettslaks som rømmer om vinteren har en betydelig større spredning enn om dette hadde skjedd i den tiden det vandrer laks i fjorden. Og at det ser ut som en del av den rømte fisken kommer til å trekke nordover.

– Så jeg regner med at de kommer til å gå opp i ferskvann i elver i Trondheimsfjorden, Namsen og videre oppover i Nordland og Troms kanskje, sier Hindar.

Han sier at den største trusselen fra den rømte oppdrettsfisken er at den skal krysse seg med villaks.

Lav overlevelse

Samtidig er overlevelsen ganske dårlig for oppdrettslaks som rømmer på denne tiden av året.

I forsøk ble i underkant av to prosent av oppdrettslaks som ble merket og satt ut gjenfanget.

– Så overlevelsen deres er nok ganske dårlig. Men dette er jo et veldig stort antall, så selv to prosent er mange fisk, sier seniorforskeren.

Gjenfangst

Ledelsen i SalMar opplyste til NRK onsdag at rundt 500 garn er satt i sjøen i et forsøk på å fange rømte oppdrettslaks. Flere båter deltar i gjenfangstfisket.

Tenk stort når det handler om å fange fisk som rømmer, mener seniorforskeren.

– Nå viser vel en del forsøk at fisken, særlig når det er uvær, kan spre seg ganske fort vekk fra der de rømmer fra. Men jeg tror man må tenke stort, altså med type sildesnurpere eller ringnot, store båter, sier Hindar.

Utsiling av rømt laks

Tidligere har Namsen blitt stengt med not for å hindre at oppdrettslaks går opp i den berømte lakseelva. Hindar tror det bør vurderes også andre steder.

Laksenot over Namsen

STOPPER RØMT LAKS: Her er Namsen stengt med ei gigantisk not. Hensikten er å hindre oppdrettslaks å gå opp i elva for å gyte.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– I tillegg til umiddelbare gjenfangsttiltak så tror jeg man bør tenke at disse skal siles ut på vei til gyteplassen neste sommer, på en eller annen måte.

– Fra et forskerhold, hvordan reageres det på det som har skjedd ved Hitra?

– Jeg synes det først og fremst er veldig trist. Da må jeg henvise til det vi skrev i en rapport i fjor høst og det er at det store problemet er at oppdrett er blitt så stort at det må forvaltes på en annen måte. Oppdrettsfisken bør være steril for å unngå store problemer med innkryssning. Og vi mener at oppdrettsteknologien kan forbedres, sier seniorforsker Kjetil Hindar ved NINA.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.