Hopp til innhold

Mer miljøvennlig asfalt skal redusere klimautslipp med 80 prosent

Hvert år står norsk asfaltproduksjon for 460.000 tonn med klimagassutslipp. Nå skal plantebasert olje være med å redusere utslippet med opp mot 80 prosent.

Miljøvennlig asfalt.

NORGES FØRSTE: Denne vegen i Trøndelag er unik. For første gang testes en mer miljøvennlig asfalt i Norge. På sikt skal veger som dette redusere 80 prosent av klimagassutslippene.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Langs fylkesveg 700 mellom Meldal og Berkåk i Trøndelag følger de nøye med på når den første kilometeren med ny, miljøvennlig asfalt legges.

– I dag har vi den viktigste dagen i asfaltbransjen med tanke på miljø – i hvert fall i dette årtusenet, sier Trine Okstad, innovasjonsleder i Veidekke.

Trøndelag fylkeskommune, som eier vegen, har et ønske om at den nye asfalten skal erstatte den tradisjonelle asfalten.

– Vi har et krav om å redusere CO₂-utslippet med 60 prosent innen 2030, så det er denne vegen vi ønsker å gå, sier teamlederen i Trøndelag fylkeskommune Anne-Grethe Jenssen.

Miljøvennlig asfalt

NYE TIDER: Hvert år legges det rundt 7,5 millioner tonn asfalt i Norge. Nå håper Veidekke at dette alternativet kan gjøre et stort kutt i klimagassutslippene.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Redusere opp mot 80 prosent

Ved et laboratorium i Trondheim har Veidekke utviklet en mer miljøvennlig asfalt de mener vil redusere klimautslippet betydelig.

Hvert år legges det rundt 7,5 millioner tonn asfalt i Norge. Dette utgjør klimautslipp på 460.000 tonn.

– På sikt ønsker vi å redusere 80 prosent av det totale utslippet, ved hjelp av denne asfalttypen. Så er det opp til kundene i tillegg til at vi må ha kontrakter som satser på miljø, slik at vi kan få tilbake utviklingskostnadene vi legger ned.

Miljøvennlig asfalt. Trine Okstad.

INNOVASJONSLEDER: Trine Okstad i Veidekke.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Plantebasert olje

Den store synderen i asfaltproduksjonen i dag er bindemiddelet som består av tungolje.

I ett års tid har de forsket på alternativer og funnet en løsning, hvor deler erstattes av plantebasert olje.

– Her er det klimaeffekter som er betydelig, og nå har vi testet og gjort grundige undersøkelser i laboratoriet. Vi mener denne asfalten skal bli like god som en med mer tradisjonelle materialer, sier leder av Veidekkes kompetansesenter, Bjørn Ove Lerfald.

Av hensyn til konkurranse ønsker ikke forskerne å si mer enn at oljen de bruker som bindemiddel er plantebasert.

Miljøvennlig asfalt. Bjørn Ove Lerfald.

FORSKET: Leder ved Veidekkes kompetansesenter, Bjørn Ove Lerfald.

Foto: Grete Thobroe / NRK

I tillegg er det gradvis innført biomasse og økt gjenbruk av gammel asfalt.

På rett veg

Ifølge direktør i Veidekke Asfalt, Martin Holmqvist, skal asfalten legges flere steder til neste år.

– Vi er glade for at Trøndelag fylkeskommune har gått foran og åpnet for at den første miljøasfalten i landet nå blir testet i full skala.

Professor ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, Inge Hoff, mener det er et viktig steg i riktig retning.

– Utvikling av bindemidler, som ikke kommer fra råolje, er viktig for å kunne ha et godt alternativ når tilgangen på olje avtar og prisene på denne typen bindemiddel vil stige. Det er fint at de tester i full skala siden bare litt kortere levetid vil spise opp gevinstene ganske fort.

Miljøvennlig asfalt.

MYE TESTING: I ett år har Veidekke forsket på alternative bindemidler, og funnet en løsning hvor deler erstattes av plantebasert olje.

Foto: Stein Roar Leithe / NRK